„Spider“ тип външна костна фиксация при тарзометатарзална луксация

Този алтернативен метод за артродезиране използвахме с успех при котка с травматично открито тарзометатаррзално изкълчаване. Масивната мекотъканна травма на лапата, не позволява друг начин на стабилизиране, за да бъде спасена лапата и нормалната функционалност на крайника.

dsc_1150

dsc_1151dsc_1149

Фиксиращите елементи бяха отстранени след десет седмици