Ценоразпис на услугите и дейностите извършвани в ОВК – Варна

Посочените в този ценоразпис цени са за манипулациии не включват лекарства и консумативи

ПОСОЧЕНИТЕ ТУК ЦЕНИ НЕ ИЗЧЕРПВАТ ВСИЧКИ УСЛУГИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ КЛИНИКАТА.
ЗА УСЛУГИ НЕОПИСАНИ ТУК, МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ЦЕНА
общи /цените са за манипулациии не включват лекарства и консумативи
кл.преглед 25.00 лв.
преглед пореден 20.00 лв.
преглед ортопедичен 60.00 лв.
преглед ортопедичен контролен 40.00 лв.
преглед неврологичен 60.00 лв.
преглед неврологичен контролен 40.00 лв.
преглед кардиологичен 60.00 лв.
преглед кардиологичен контролен 40.00 лв.
преглед офталмологичен 50.00 лв.
преглед гинекологичен 50.00 лв.
преглед дерматологичен 60.00 лв.
преглед дерматологичен контролен 40.00 лв.
второ мнение 30.00 лв.
преглед дерматологичен -30% 06.23 42.00 лв.
специализирано мнение 30.00 лв.
седация/упояване/не вкл.м-ти 45.00 лв.
инхалац.анестезия до 1 час 80.00 лв.
инхалац.анестезия за започнат следващ час 60.00 лв.
консултация 15.00 лв.
външно обезпаразитяване 8.00 лв.
даване р.о. 7.00 лв.
изписване инж.медикамент 8.00 лв.
подкожно/мускулно инж 6.00 лв.
централен вен.катетър 60.00 лв.
венозно инж 15.00 лв.
приготвяне медикамент 10.00 лв.
конюнктивално приложение 5.00 лв.
обработка кожен участък 7.00 лв.
субконюнктивално инж 20.00 лв.
ректално приложение 8.00 лв.
Phovia за процедура 25.00 лв.
пост.на абокат 15.00 лв.
венозна инфузия 20.00 лв.
венозна инфузия 1-5ч 35.00 лв.
венозна инфузия над 5ч 50.00 лв.
инж.Imiticid/на апликация/ 20.00 лв.
перитонеална диализа/за процедура/ 20.00 лв.
вземане кръв за кръвопреливане 35.00 лв.
клизма 25.00 лв.
клизма дълбока 50.00 лв.
анална жлеза 15.00 лв.
промивка анална жлеза 30.00 лв.
превръзка проста 15.00 лв.
превръзка сложна 35.00 лв.
почистване уши 15.00 лв.
рязане нокти 15.00 лв.
отстраняване кърлеж 10.00 лв.
чуждо тяло/отстр.от ухо или око/ 40.00 лв.
чуждо тяло/отстр. от лапи и др./ 40.00 лв.
катетеризация мъжки 45.00 лв.
катетеризация женски 60.00 лв.
изм.кръвно налягане 25.00 лв.
хранене през сонда 10.00 лв.
хранопр.сонда 20.00 лв.
хранопр.сонда постоянна 80.00 лв.
интубиране 15.00 лв.
трахеоцентеза 40.00 лв.
торакоцентеза диагн. 30.00 лв.
торакоцентеза евакуация флуид/газ 60.00 лв.
перикардиоцентеза 90.00 лв.
абдоминоцентеза диагн 30.00 лв.
абдоминоцентеза с евак.на флуид 60.00 лв.
цистоцентеза 30.00 лв.
тънкоиглена биопсия 30.00 лв.
инцизионна биопсия 60.00 лв.
кръвопреливане 100.00 лв.
кислород на час 15.00 лв.
престой в инкубатор на час 30.00 лв.
небулизация /за процедура/ 15.00 лв.
родилна помощ 50.00 лв.
родилна помощ над 1 час 75.00 лв.
родилна помощ над 2 часа 150.00 лв.
родилна помощ над 3 часа 200.00 лв.
криотерапия 40.00 лв.
ЕКГ 30.00 лв.
PRP терапия 50.00 лв.
преглед/заверка на паспорт 25.00 лв.
изготвяне на документи 25.00 лв.
издаване международна рецепта 20.00 лв.
репорт на чужд език 25.00 лв.
образна /цените са за манипулациии не включват лекарства и консумативи
рентгенография 35.00 лв.
даване контраст 10.00 лв.
ехография частична 40.00 лв.
ехография TFAST 40.00 лв.
ехография AFAST 40.00 лв.
ехография пълна/коремна/ 80.00 лв.
ехография ставна 40.00 лв.
ехография репр.система 50.00 лв.
ехокардиография 100.00 лв.
ехокардиография частична 60.00 лв.
ехоскрининг дирофилария 80.00 лв.
миелография/без рентг.снимки/ 130.00 лв.
ЕКГ 30.00 лв.
флуроскопия 200.00 лв.
инхалац.анестезия до 1 час 80.00 лв.
инхалац.анестезия за започнат следващ час 60.00 лв.
седация/упояване/не вкл.м-ти 40.00 лв.
СТ/ЯМР разчитане 70.00 лв.
седация/подготовка СТ/ЯМР 70.00 лв.
риноскопия 200.00 лв.
риноскопия биопсия 250.00 лв.
риноскопия чужди тела 300.00 лв.
риноскопия операция 450.00 лв.
гастроскопия 200.00 лв.
гастроскопия биопсия 250.00 лв.
гастроскопия чужди тела 250.00 лв.
гастроскопия операция 450.00 лв.
колоноскопия 200.00 лв.
колоноскопия биопсия 250.00 лв.
колоноскопия операция 450.00 лв.
цистоскопия 250.00 лв.
цистоскопия биопсия 350.00 лв.
цистоскопия операция 450.00 лв.
уретроскопия 250.00 лв.
уретроскопия биопсия 300.00 лв.
уретроскопия операция 450.00 лв.
отоскопия 200.00 лв.
отоскопия биопсия 200.00 лв.
отоскопия операция 350.00 лв.
бронхоскопия 200.00 лв.
бронхоскопия биопсия 250.00 лв.
балонна дилатация 200.00 лв.
бронхоскопия чужди тела 350.00 лв.
бронхоскопия операция 450.00 лв.
назофарингоскопия 150.00 лв.
артроскопия 350.00 лв.
диагн.брахицефален синдром/ендоскопски/ 150.00 лв.
лаборатория
ПКК вкл.вз.на кръв 25.00 лв.
ПКК/Ur/Great/ASAT/ALAT вкл.вз.на кръв 35.00 лв.
P/Ur/Great/ASAT/ALAT/GGT/AФ/Blr/TP/Alb 35.00 лв.
биохСа 3.50 лв.
биохР 3.50 лв.
биохUr 3.50 лв.
биохCreat 3.50 лв.
биохMg 4.50 лв.
биохAФ 4.50 лв.
биохАSAT 4.50 лв.
биохALAT 4.50 лв.
биохGGT 4.50 лв.
биохGLU 3.50 лв.
биохBlr 3.50 лв.
биохAlb 4.50 лв.
биохTP 4.50 лв.
GLU глюкомер 10.00 лв.
обработка изсл. за външна лаборатория 35.00 лв.
кожна проба 25.00 лв.
Фек.проба 25.00 лв.
урина 25.00 лв.
кръвна натривка 30.00 лв.
Цитология ОВК 30.00 лв.
вземане на кръв 8.00 лв.
микроскопско изсл.микрофилрия 30.00 лв.
микр.изсл. за микроспорум 20.00 лв.
хирургия обща /цените са за манипулациии не включват лекарства и консумативи
инхалац.анестезия до 1 час 80.00 лв.
инхалац.анестезия за започнат следващ час 60.00 лв.
седация/упояване/не вкл.м-ти 45.00 лв.
епидурална анестезия 70.00 лв.
инцизия абсцес/хемо/лимфоекстравазат 45.00 лв.
обр.на рана повърхностна 15.00 лв.
обр.на рана дълбока/замърсена 45.00 лв.
обр.на рана повърхностна с шев 65.00 лв.
обр.на рана разкъсана с шев 100.00 лв.
ампутация доп.пръсти до 10дни 20.00 лв.
ампутация доп.пръсти до 1мес 35.00 лв.
ампутация доп.пръсти до 3 мес 75.00 лв.
ампутация доп.пръсти възрастни 100.00 лв.
ампутация крайни фаланги котка 180.00 лв.
екстракция зъб резец/за зъб 15.00 лв.
екстракция зъб кътник 80.00 лв.
екстракция зъб кучешки 130.00 лв.
пломбиране на зъб фотополимер 80.00 лв.
почистване зъбен камък 75.00 лв.
пластика меко/твърдо небце 400.00 лв.
отстраняване сливици 200.00 лв.
епулис 180.00 лв.
корекция ноздри 180.00 лв.
отхематом 110.00 лв.
резекция слухов канал 280.00 лв.
отстраняване слухов канал 450.00 лв.
ороназална фистула 130.00 лв.
отстраняване слюнчена жлеза 300.00 лв.
отстр.чуждо тяло хранопровод/шийна част/ 350.00 лв.
трахеотомия 220.00 лв.
кастрация мъжко куче 120.00 лв.
кастрация мъжка котка 75.00 лв.
кастрация крипторхид/кор.кухина/ 200.00 лв.
кастрация женско куче до 10кг 140.00 лв.
кастрация женско куче 10-20кг 160.00 лв.
кастрация женско куче над 20 кг 200.00 лв.
кастрация женска котка 100.00 лв.
кастрация женска котка/стран.достъп/ 120.00 лв.
пиометра котка 160.00 лв.
пиометра куче до 10кг 200.00 лв.
пиометра куче 10-20кг 240.00 лв.
пиометра куче над 20кг 280.00 лв.
цезарово сечение котка 160.00 лв.
цезарово сечение куче 280.00 лв.
цезарово сечение куче над 8 плода 400.00 лв.
цезарово сечение куче над 4 плода 340.00 лв.
реанимация плодове при цезарово 75.00 лв.
престой в инкубатор за час 30.00 лв.
простата кисти/абсцеси 400.00 лв.
вправяне влагалище 90.00 лв.
вправяне влагалище с резекция 160.00 лв.
фимоза парафимоза 150.00 лв.
лапаротомия диагностична 100.00 лв.
пъпна херния 110.00 лв.
ингвинална херния 250.00 лв.
перинеална херния 300.00 лв.
диафрагмална херния 450.00 лв.
Конгенитална хиатална херния 600.00 лв.
травматични хернии/евенрации 400.00 лв.
уретростомия 300.00 лв.
уретротомия 220.00 лв.
нефротомия 450.00 лв.
везикотомия 200.00 лв.
инвагинация/волвулус 320.00 лв.
гастротомия 380.00 лв.
ентеротомия 300.00 лв.
ентероанастомоза 400.00 лв.
гастропексия 180.00 лв.
пилоропластика 300.00 лв.
превъртане/разширение стомах/вкл.гастропексия 500.00 лв.
спленектомия 350.00 лв.
отстраняване анални жлези 200.00 лв.
вправяне ректум 80.00 лв.
вправяне ректум с резекция 200.00 лв.
вправяне ректум с колонопексия 280.00 лв.
тумори 1 ниво 130.00 лв.
тумори 2 ниво 180.00 лв.
тумори 3 ниво 250.00 лв.
тумори 4 ниво 320.00 лв.
тумори 5 ниво 400.00 лв.
ортопедия /цените са за манипулациии не включват лекарства и консумативи
инхалац.анестезия до 1 час 80.00 лв.
инхалац.анестезия за започнат следващ час 60.00 лв.
седация/упояване/не вкл.м-ти 45.00 лв.
гипсиране/шиниране 100.00 лв.
луксация долна челюст 200.00 лв.
фрактура.долна челюст 400.00 лв.
фрактура горна челюст 500.00 лв.
фрактура лопатка 400.00 лв.
луксация раменна става 400.00 лв.
фрактура раменна кост 400.00 лв.
фрактура бикондиларна 550.00 лв.
фрактура карпална/метакарпална 400.00 лв.
луксация лакът консервативно 200.00 лв.
луксация лакът опреративно 500.00 лв.
улнотомия 200.00 лв.
улнектомия с фиксация 500.00 лв.
улнотомия с фиксация UAP 600.00 лв.
отстраняване UAP 400.00 лв.
улнотомия с отстраняване UAP 500.00 лв.
лакътна инконгруентност с удължаване радиус 500.00 лв.
проксимална абдукционна улнотомия 500.00 лв.
луксация кол.капаче без остеотомия 700.00 лв.
луксация кол.капаче с корект остеотомия 700.00 лв.
корекция растежни деформации /стейпъли/ 450.00 лв.
отстраняване на ОЦД лапичка 500.00 лв.
фрактура радиус 400.00 лв.
фрактура улна 400.00 лв.
фрактура таз 400.00 лв.
фрактура таз/ацетабуларна/ 500.00 лв.
фрактура таз комбинирана 500.00 лв.
триплетна остеотомия 650.00 лв.
двуплетна остеотомия 650.00 лв.
триплетна остеотомия двустранна 1000.00 лв.
протезиране тазобедрена става 1300.00 лв.
двуплетна остеотомия двустанно 1000.00 лв.
протезиране трохлеа 500.00 лв.
дартропластика 500.00 лв.
симфизиодеза 400.00 лв.
фрактура бедро 400.00 лв.
резекция бедрена глава 400.00 лв.
фрактура бедро кондиларна 400.00 лв.
предна кръст.връзка екстракапс.шев 400.00 лв.
ТТА 700.00 лв.
ТПЛО 700.00 лв.
КОРА базирано ТПЛО 700.00 лв.
фрактура тибия 400.00 лв.
луксация тарзална/карпална става с прот.връзки 500.00 лв.
фрактура тарзална/метатарзална 400.00 лв.
артротомия диагностична 250.00 лв.
протезиране връзки сухожилия 400.00 лв.
ампутация ниска 600.00 лв.
ампутация висока 650.00 лв.
артродеза 600.00 лв.
луксация тазобедрена става/с фиксация 500.00 лв.
коретивни остеотомии 500.00 лв.
план 3D корективни остеотомии 150.00 лв.
план корективни остеотомии 50.00 лв.
вътреставно инжектиране/пункция 50.00 лв.
артроскопия 400.00 лв.
изсл.ставна течност/цитологично/ 30.00 лв.
сертификат пателарна луксация 50.00 лв.
епидурална анестезия 70.00 лв.
неврохирургия /цените са за манипулациии не включват лекарства и консумативи
инхалац.анестезия до 1 час 80.00 лв.
инхалац.анестезия за започнат следващ час 60.00 лв.
седация/упояване/не вкл.м-ти 45.00 лв.
фрактури/луксации на прешлени 900.00 лв.
ламинектомия 800.00 лв.
хемиламинектомия 800.00 лв.
вентрален слот 900.00 лв.
декомпресия със стабилизация 900.00 лв.
латерална корпектомия 800.00 лв.
краниотомия 800.00 лв.
вентрикулоперитонеален шънт 800.00 лв.
Получаване и изследване на гръбначномозъчна течност 90.00 лв.
гръдна хирургия /цените са за манипулациии не включват лекарства и консумативи
PDA лигиране 700.00 лв.
инхалац.анестезия до 1 час 80.00 лв.
инхалац.анестезия за започнат следващ час 60.00 лв.
седация/упояване/не вкл.м-ти 40.00 лв.
пневмоторакс/травматичен 450.00 лв.
стернална лобектомия 750.00 лв.
латерална лобектомия 700.00 лв.
рингови аномалии 700.00 лв.
перикардектомия 800.00 лв.
тумори гръдна кухина 700.00 лв.
дирофилария инвазивно 800.00 лв.
трахеален стенд 600.00 лв.
плеврален порт 200.00 лв.
плеврален дрен 100.00 лв.
Аритеноидна латерализация 600.00 лв.
офталмология /цените са за манипулациии не включват лекарства и консумативи
измерване вътрочно налягане 35.00 лв.
ехографски преглед очи 30.00 лв.
цитология 30.00 лв.
чуждо тяло конюнктивален сак 30.00 лв.
седация/упояване/не вкл.м-ти 45.00 лв.
инхалац.анестезия до 1 час 80.00 лв.
инхалац.анестезия за започнат следващ час 60.00 лв.
репозиция очна ябълка 200.00 лв.
отстраняване очна ябълка 220.00 лв.
отстраняване очна ябълка двустранно 320.00 лв.
шев роговица 140.00 лв.
шев клепач/пластика/тумор/ 3ниво 260.00 лв.
шев клепач/пластика/тумор/ 2ниво 230.00 лв.
шев клепач/пластика/тумор/ 1ниво 200.00 лв.
отстраняване тарзална жлеза 80.00 лв.
тарзорафия 100.00 лв.
еверзия хрущял 3 клепач 130.00 лв.
вправяне тарзална жлеза едностранно 130.00 лв.
вправяне тарзална жлеза двустранно 210.00 лв.
ентропиум едностранно 200.00 лв.
ентропиум/ектропиум комб. 320.00 лв.
ентропиум двустранно 310.00 лв.
дистихиаза 130.00 лв.
дистихиаза крио 180.00 лв.
дермоид 220.00 лв.
симблефарон едностранно 180.00 лв.
симблефарон двустранно 320.00 лв.
кератектомия 180.00 лв.
скарификация роговица 100.00 лв.
конюнктивален графт 1ниво 170.00 лв.
конюнктивален графт 2ниво 230.00 лв.
чуждо тяло в роговица 130.00 лв.
корнеален секвестър 200.00 лв.
сертификат очни заболявания 60.00 лв.
корнеокорнеална транспозиция 300.00 лв.
медиална кантопластика 300.00 лв.
латерална кантопластика 220.00 лв.
Акушерство и гинекология /цените са за манипулациии не включват лекарства и консумативи
цитовагинална намазка 15.00 лв.
тампонна проба влагалище 20.00 лв.
вагинално съпротивление Драмински 7.00 лв.
микробиология секрет 5.00 лв.
Рн секрет 5.00 лв.
вземане кръв 3.00 лв.
получаване семенна течност 20.00 лв.
оценка семенна течност 30.00 лв.
пост.имплант Supraloren не вкл.медикамент 15.00 лв.
медик.аборт по схема 20.00 лв.
изкуств. осеменяване малки породи 60.00 лв.
изкуств. осеменяване средни породи 70.00 лв.
изкуств. осеменяване големи породи 90.00 лв.
изкуств..осеменяване конс.сем.течност 120.00 лв.
хирургическо осеменяване 150.00 лв.
промивка препуциум 10.00 лв.
АГ помощ при естествено запл. 30.00 лв.
Вагинална хиперплазия 1 степен 130.00 лв.
Вагинална хиперплазия 2 степен 200.00 лв.
Вагинална хиперплазия 3 степен 300.00 лв.
вагинални тумори 1степен 130.00 лв.
вагинални тумори 2степен 200.00 лв.
вагинални тумори 3степен 250.00 лв.
вагинални тумори 4 степен 300.00 лв.
вправяне влагалище с шев 120.00 лв.
вправяне влагалище с пексия 200.00 лв.
издаване сертификат вагин.хиперплазия 20.00 лв.
гризачи и др. /цените са за манипулациии не включват лекарства и консумативи
седация/упояване/не вкл.м-ти 40.00 лв.
инхалац.анестезия до 1 час 80.00 лв.
инхалац.анестезия за започнат следващ час 60.00 лв.
преглед 20.00 лв.
преглед пореден 15.00 лв.
подкожно/мускулно инж 6.00 лв.
даване пер ос 6.00 лв.
венозно инж. 15.00 лв.
пост.абокат 15.00 лв.
изписване на медикамент 7.00 лв.
венозна инфузия 20.00 лв.
вземане кръв 15.00 лв.
рязане нокти 15.00 лв.
рязане клюн 20.00 лв.
рязане пера 15.00 лв.
абсцес без анестезия 130.00 лв.
абсцес с анестезия 200.00 лв.
рязане зъби 30.00 лв.
рязане зъби с упойка 70.00 лв.
пром. слъзен канал 40.00 лв.
пром. слъзен канал с упойка 80.00 лв.
катетеризация 40.00 лв.
кастрция мъжки 80.00 лв.
кастация женски 130.00 лв.
пилене на кътници 60.00 лв.
екстирпация резец 80.00 лв.
естирпация двойка резци 130.00 лв.
екстирпация кътник 150.00 лв.
тумори 1 ниво 100.00 лв.
тумори 2 ниво 150.00 лв.
тумори 3 ниво 200.00 лв.
тумори 4 ниво 250.00 лв.
ентеро гастротомия 250.00 лв.
евтаназия заек 40.00 лв.
евтаназия м.свинче 30.00 лв.
евтаназия хамстер 25.00 лв.
други /цените са за манипулациии не включват лекарства и консумативи
Евтаназия до 5 кг 35.00 лв.
Евтаназия 5-15кг 45.00 лв.
Евтаназия 15-30кг 55.00 лв.
Евтаназия над 30 кг 65.00 лв.
мониторинг/реанимация стационар /не включва лекарства и консумативи
стационар на ден 25.00 лв.
стационар гризачи/птици 15.00 лв.
мониторинг продължаващ 30.00 лв.
грижи пациент с двиг.дефицит 40.00 лв.
грижи пациент без хиг.навици 30.00 лв.
грижи агресивен пациент 40.00 лв.
мониторинг респ. дистрес 50.00 лв.
мониторинг интокс. пациент 50.00 лв.
мониторинг пац. с ЧМТ 50.00 лв.
мониторинг епилепсия 50.00 лв.
мониторинг кардиологичен 50.00 лв.
реанимация критичен пациент 80.00 лв.
престой в инкубатор за час 30.00 лв.
кислород/на час 15.00 лв.

Посочените в този ценоразпис цени са за манипулации
и не включват лекарства и консумативи.

В нощните смени, между 20:00ч. и 08:00ч.
цените се завишават с 50%.

През празнични дни цените се завишават с 50%.

При работа със злонрави животни
цените се завишават с 50%.

Преди започване на всяка операция
се заплаща 50% от предполагаемата ѝ стойност.

Утвърдено с решение на НС на БВС от 12.06.2009г.
Изменено на 28.05.2011г.