Ценоразпис на услугите и дейностите извършвани в ОВК – Варна

ПОСОЧЕНИТЕ ТУК ЦЕНИ НЕ ИЗЧЕРПВАТ ВСИЧКИ УСЛУГИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ КЛИНИКАТА.
ЗА УСЛУГИ НЕОПИСАНИ ТУК,МОЛИМ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ЦЕНА
общи
кл.преглед 15.00 лв.
преглед пореден 10.00 лв.
преглед ортопедичен 40.00 лв.
преглед неврологичен 40.00 лв.
преглед кардиологичен 40.00 лв.
преглед офталмологичен 20.00 лв.
преглед гинекологичен 20.00 лв.
специализирано мнение 20.00 лв.
преглед контролен 10.00 лв.
преглед гастроентерологичен 30.00 лв.
преглед дерматологичен 30.00 лв.
инхалац.анестезия за започнат следващ час 25.00 лв.
седация/упояване/не вкл.м-ти 20.00 лв.
инхалац.анестезия до 1 час 40.00 лв.
консултация 5.00 лв.
външно обезпаразитяване 6.00 лв.
даване р.о. 5.00 лв.
обезпаразитяване 0.00 лв.
подкожно/мускулно инж 2.00 лв.
венозно инж 5.00 лв.
изписване инж.медикамент 2.00 лв.
приготвяне медикамент 10.00 лв.
субконюнктивално инж 10.00 лв.
обработка кожен участък 5.00 лв.
конюнктивално приложение 5.00 лв.
ректално приложение 5.00 лв.
пост.на абокат 5.00 лв.
венозна инфузия 10.00 лв.
венозна инфузия 1-5ч 20.00 лв.
венозна инфузия над 5ч 30.00 лв.
перитонеална диализа/за процедура/ 6.00 лв.
инж.Imiticid/на апликация/ 10.00 лв.
вземане на кръв 3.00 лв.
вземане кръв за кръвопреливане 15.00 лв.
клизма 10.00 лв.
клизма дълбока 30.00 лв.
анална жлеза 5.00 лв.
промивка анална жлеза 15.00 лв.
превръзка проста 7.00 лв.
превръзка сложна 15.00 лв.
почистване уши 10.00 лв.
рязане нокти 6.00 лв.
отстраняване кърлеж 5.00 лв.
чуждо тяло/отстр.от ухо или око/ 20.00 лв.
чуждо тяло/отстр. от лапи и др./ 30.00 лв.
катетеризация мъжки 25.00 лв.
катетеризация женски 40.00 лв.
изм.кръвно налягане 20.00 лв.
хранене през сонда 6.00 лв.
хранопр.сонда 20.00 лв.
хранопр.сонда постоянна 60.00 лв.
интубиране 10.00 лв.
трахеоцентеза 30.00 лв.
торакоцентеза диагн. 20.00 лв.
торакоцентеза евакуация флуид/газ 40.00 лв.
перикардиоцентеза 70.00 лв.
абдоминоцентеза диагн 20.00 лв.
абдоминоцентеза с евак.на флуид 40.00 лв.
цистоцентеза 20.00 лв.
тънкоиглена биопсия 20.00 лв.
инцизионна биопсия 40.00 лв.
кръвопреливане 70.00 лв.
кислород на час 10.00 лв.
небулизация /за процедура/ 10.00 лв.
родилна помощ 25.00 лв.
родилна помощ над 1 час 50.00 лв.
родилна помощ над 2 часа 100.00 лв.
родилна помощ над 3 часа 150.00 лв.
физиотерапия/на процедура/ 10.00 лв.
ЕКГ 20.00 лв.
криотерапия 30.00 лв.
седация/подготовка ЯМР 50.00 лв.
PRP терапия 40.00 лв.
издаване сертификат 40.00 лв.
преглед/заверка на паспорт 15.00 лв.
репорт на чужд език 15.00 лв.
издаване международна рецепта 10.00 лв.
обезпаразитяване Profender 24.00 лв.
образна
рентгенография 20.00 лв.
даване контраст 5.00 лв.
ехография частична 25.00 лв.
ехография TFAST 15.00 лв.
ехография AFAST 15.00 лв.
ехография пълна/коремна/ 40.00 лв.
ехокардиография 80.00 лв.
ехокардиография частична 40.00 лв.
ехоскрининг дирофилария 50.00 лв.
миелография/без рентг.снимки/ 100.00 лв.
ЕКГ 20.00 лв.
флуроскопия 150.00 лв.
инхалац.анестезия до 1 час 40.00 лв.
инхалац.анестезия за започнат следващ час 25.00 лв.
седация/упояване/не вкл.м-ти 20.00 лв.
СТ/скенер 1 област 200.00 лв.
СТ/скенер 2 облaсти 300.00 лв.
СТ/скенер/ контраст 300.00 лв.
СТ разчитане 40.00 лв.
риноскопия 150.00 лв.
риноскопия биопсия 200.00 лв.
риноскопия чужди тела 250.00 лв.
риноскопия операция 300.00 лв.
гастроскопия 150.00 лв.
гастроскопия биопсия 200.00 лв.
гастроскопия чужди тела 250.00 лв.
гастроскопия операция 300.00 лв.
колоноскопия 150.00 лв.
колоноскопия биопсия 200.00 лв.
колоноскопия операция 300.00 лв.
цистоскопия 150.00 лв.
цистоскопия биопсия 200.00 лв.
цистоскопия операция 300.00 лв.
уретроскопия 150.00 лв.
уретроскопия биопсия 200.00 лв.
уретроскопия операция 300.00 лв.
отоскопия 150.00 лв.
отоскопия биопсия 200.00 лв.
отоскопия операция 300.00 лв.
бронхоскопия 150.00 лв.
бронхоскопия биопсия 200.00 лв.
балонна дилатация 150.00 лв.
бронхоскопия чужди тела 250.00 лв.
бронхоскопия операция 300.00 лв.
назофарингоскопия 100.00 лв.
артроскопия 250.00 лв.
диагн.брахицефален синдром/ендоскоп/ 150.00 лв.
лаборатория
ПКК 15.00 лв.
преданестезиологични ПКК/Ur/Great/ASAT/ALAT 25.00 лв.
биох.Са 3.00 лв.
биох.Р 3.00 лв.
биох.Ur 2.50 лв.
биохCreat 2.50 лв.
биохК 5.00 лв.
биохMg 4.00 лв.
биохAФ 4.00 лв.
биохАSAT 3.50 лв.
биохALAT 3.50 лв.
биохGGT 4.00 лв.
биохGLU 2.50 лв.
GLU глюкомер 6.50 лв.
кожна проба 15.00 лв.
Фек.проба 15.00 лв.
урина 15.00 лв.
кръвна натривка 15.00 лв.
Цитология ОВК 20.00 лв.
вземане на кръв 3.00 лв.
обработка/изпращане патохистология 15.00 лв.
биохBlr 2.50 лв.
биохAlb 3.00 лв.
биохTP 4.00 лв.
микроскопско изсл.микрофилрия 15.00 лв.
микр.изсл. за микроспорум 10.00 лв.
хирургия обща
инхалац.анестезия до 1 час 40.00 лв.
инхалац.анестезия за започнат следващ час 25.00 лв.
епидурална анестезия 40.00 лв.
седация/упояване/не вкл.м-ти 20.00 лв.
инцизия абсцес/хемо/лимфоекстравазат 30.00 лв.
обр.на рана повърхностна 10.00 лв.
обр.на рана дълбока/замърсена 30.00 лв.
обр.на рана повърхностна с шев 50.00 лв.
обр.на рана разкъсана с шев 80.00 лв.
ампутация доп.пръсти до 10дни 15.00 лв.
ампутация доп.пръсти до 1мес 25.00 лв.
ампутация доп.пръсти до 3 мес 50.00 лв.
ампутация доп.пръсти възрастни 80.00 лв.
ампутация крайни фаланги котка 120.00 лв.
екстракция зъб резец/за зъб 10.00 лв.
екстракция зъб кътник 60.00 лв.
екстракция зъб кучешки 100.00 лв.
пломбиране на зъб фотополимер 40.00 лв.
почистване зъбен камък 50.00 лв.
пластика меко/твърдо небце 300.00 лв.
отстраняване сливици 120.00 лв.
епулис 120.00 лв.
корекция ноздри 120.00 лв.
отхематом 80.00 лв.
резекция слухов канал 200.00 лв.
отстраняване слухов канал 300.00 лв.
ороназална фистула 100.00 лв.
отстраняване слюнчена жлеза 200.00 лв.
отстр.чуждо тяло хранопровод/шийна част/ 200.00 лв.
трахеотомия 150.00 лв.
кастрация мъжко куче 70.00 лв.
кастрация мъжка котка 50.00 лв.
кастрация крипторхид/кор.кухина/ 120.00 лв.
кастрация женско куче до 10кг 100.00 лв.
кастрация женско куче 10-20кг 120.00 лв.
кастрация женско куче над 20 кг 140.00 лв.
кастрация женска котка 75.00 лв.
пиометра котка 120.00 лв.
пиометра куче 150.00 лв.
цезарово сечение котка 120.00 лв.
цезарово сечение куче 150.00 лв.
цезарово сечение куче над 4 плода 200.00 лв.
реанимация плодове при цезарово 50.00 лв.
простата кисти/абсцеси 200.00 лв.
вправяне влагалище 70.00 лв.
вправяне влагалище с резекция 120.00 лв.
фимоза парафимоза 120.00 лв.
лапаротомия диагностична 80.00 лв.
пъпна херния 80.00 лв.
ингвинална херния 150.00 лв.
перинеална херния 200.00 лв.
диафрагмална херния 300.00 лв.
Конгенитална хиатална херния 450.00 лв.
травматични хернии/евенрации 300.00 лв.
уретростомия 200.00 лв.
уретротомия 150.00 лв.
нефротомия 350.00 лв.
везикотомия 150.00 лв.
гастротомия 220.00 лв.
инвагинация/волвулус 250.00 лв.
ентеротомия 220.00 лв.
ентероанастомоза 300.00 лв.
гастропексия 150.00 лв.
пилоропластика 200.00 лв.
превъртане/разширение стомах/вкл.гастропексия 350.00 лв.
спленектомия 200.00 лв.
отстраняване анални жлези 150.00 лв.
вправяне ректум 60.00 лв.
вправяне ректум с резекция 150.00 лв.
вправяне ректум с колонопексия 200.00 лв.
тумори 1 ниво 80.00 лв.
тумори 2 ниво 150.00 лв.
тумори 3 ниво 200.00 лв.
тумори 4 ниво 250.00 лв.
купиране на уши 120.00 лв.
ортопедия
инхалац.анестезия до 1 час 40.00 лв.
инхалац.анестезия за започнат следващ час 25.00 лв.
седация/упояване/не вкл.м-ти 20.00 лв.
гипсиране/шиниране 50.00 лв.
бурзити 130.00 лв.
луксация долна челюст 150.00 лв.
фрактура.долна челюст 320.00 лв.
фрактура горна челюст 400.00 лв.
симфизиолиза долна челюст 200.00 лв.
фрактура лопатка 400.00 лв.
луксация раменна става 400.00 лв.
фрактура раменна кост 400.00 лв.
фрактура бикондиларна 460.00 лв.
фрактура карпална/метакарпална 400.00 лв.
луксация лакът консервативно 200.00 лв.
луксация лакът оперативно 260.00 лв.
луксация лакът с протезиране връзки 400.00 лв.
улнотомия 200.00 лв.
улнектомия с фиксация 320.00 лв.
улнотомия с фиксация UAP 400.00 лв.
отстраняване UAP 320.00 лв.
улнотомия с отстраняване UAP 400.00 лв.
лакътна инконгруентност с удължаване радиус 400.00 лв.
проксимална абдукционна улнотомия 500.00 лв.
луксация кол.капаче без остеотомия 320.00 лв.
луксация кол.капаче с корект остеотомия бедро 450.00 лв.
луксация кол .капаче с корект.остеотомия тибия 450.00 лв.
луксация кол.капаче с корект.остеотомия 2 кости 500.00 лв.
корекция растежни деформации /стейпъли/ 320.00 лв.
отстраняване на ОЦД лапичка 320.00 лв.
фрактура радиус 400.00 лв.
фрактура улна 400.00 лв.
фрактура таз 400.00 лв.
фрактура таз/ацетабуларна/ 500.00 лв.
фрактура таз комбинирана 500.00 лв.
триплетна остеотомия 650.00 лв.
двуплетна остеотомия 650.00 лв.
триплетна остеотомия двустранна 1000.00 лв.
протезиране тазобедрена става 1300.00 лв.
двуплетна остеотомия двустанно 1000.00 лв.
протезиране трохлеа 500.00 лв.
дартропластика 500.00 лв.
симфизиодеза 320.00 лв.
фрактура бедро 400.00 лв.
резекция бедрена глава 320.00 лв.
фрактура бедро кондиларна 400.00 лв.
предна кръст.връзка екстракапс.шев 320.00 лв.
ТТА 500.00 лв.
ТПЛО 500.00 лв.
КОРА базирано ТПЛО 500.00 лв.
фрактура тибия 400.00 лв.
луксация тарзална/карпална става с прот.връзки 400.00 лв.
фрактура тарзална/метатарзална 400.00 лв.
артротомия диагностична 250.00 лв.
протезиране връзки сухожилия 320.00 лв.
ампутация ниска 400.00 лв.
ампутация висока 450.00 лв.
артродеза 500.00 лв.
луксация тазобедрена става/с фиксация 450.00 лв.
коретивни остеотомии 500.00 лв.
вътреставно инжектиране/пункция 30.00 лв.
артроскопия 250.00 лв.
изсл.ставна течност/цитологично/ 30.00 лв.
сертификат пателарна луксация 50.00 лв.
епидурална анестезия 50.00 лв.
неврохирургия
инхалац.анестезия до 1 час 40.00 лв.
инхалац.анестезия за започнат следващ час 25.00 лв.
седация/упояване/не вкл.м-ти 20.00 лв.
фрактури/луксации на прешлени 600.00 лв.
ламинектомия 500.00 лв.
хемиламинектомия 500.00 лв.
вентрален слот 500.00 лв.
декомпресия със стабилизация 600.00 лв.
латерална корпектомия 500.00 лв.
краниотомия 650.00 лв.
вентрикулоперитонеален шънт 650.00 лв.
Получаване и изследване на гръбначномозъчна течност 70.00 лв.
гръдна хирургия
инхалац.анестезия до 1 час 40.00 лв.
инхалац.анестезия за започнат следващ час 25.00 лв.
седация/упояване/не вкл.м-ти 20.00 лв.
пневмоторакс/травматичен 250.00 лв.
стернална лобектомия 450.00 лв.
латерална лобектомия 350.00 лв.
рингови аномалии 350.00 лв.
перикардектомия 350.00 лв.
тумори гръдна кухина 400.00 лв.
дирофилария инвазивно 350.00 лв.
трахеален стенд 450.00 лв.
плеврален порт 150.00 лв.
плеврален дрен 60.00 лв.
Аритеноидна латерализация 350.00 лв.
офталмология
офталмологичен преглед 20.00 лв.
измерване вътрочно налягане 10.00 лв.
ехографски преглед очи 20.00 лв.
чуждо тяло конюнктивален сак 20.00 лв.
седация/упояване/не вкл.м-ти 20.00 лв.
инхалац.анестезия до 1 час 40.00 лв.
инхалац.анестезия за започнат следващ час 25.00 лв.
репозиция очна ябълка 150.00 лв.
отстраняване очна ябълка 100.00 лв.
шев роговица 100.00 лв.
шев клепач/пластика/тумор/ 140.00 лв.
отстраняване тарзална жлеза 60.00 лв.
вправяне тарзална жлеза едностранно 100.00 лв.
вправяне тарзална жлеза двустранно 160.00 лв.
ентропиум едностранно 100.00 лв.
ентропиум двустранно 160.00 лв.
дистихиаза 100.00 лв.
дермоид 150.00 лв.
симблефарон едностранно 100.00 лв.
симблефарон двустранно 160.00 лв.
корнеален секвестър 150.00 лв.
кератектомия 150.00 лв.
скарификация роговица 80.00 лв.
конюнктивален графт 130.00 лв.
чуждо тяло в роговица 100.00 лв.
корнеален секвестър 150.00 лв.
сертификат очни заболявания 40.00 лв.
корнеокорнеална транспозиция 180.00 лв.
медиална кантопластика 200.00 лв.
АГ
АГ преглед 20.00 лв.
цитовагинална намазка до 3 бр/за бр./ 10.00 лв.
АГ пореден преглед 15.00 лв.
цитовагинална намазка над 3 бр/за бр./ 8.00 лв.
вагинално съпротивление Драмински 5.00 лв.
микробиология секрет 5.00 лв.
Рн секрет 5.00 лв.
вземане кръв 3.00 лв.
получаване сперма 20.00 лв.
оценка семенна течност 30.00 лв.
поставяне на имплант 10.00 лв.
изкуствено осеменяване малки породи 40.00 лв.
изкуствено осеменяване средни породи 50.00 лв.
изкуствено осеменяване големи породи 60.00 лв.
изк.осеменяване с конс.сперма 100.00 лв.
хирургическо осеменяване 120.00 лв.
ехография репр.система 30.00 лв.
промивка препуциум 8.00 лв.
АГ помощ при естествено запл. 20.00 лв.
Пакет 1 80.00 лв.
пакет 2 100.00 лв.
Вагинална хиперплазия 1 степен 100.00 лв.
Вагинална хиперплазия 2 степен 150.00 лв.
Вагинална хиперплазия 3 степен 200.00 лв.
издаване сертификат вагин.хиперплазия 15.00 лв.
ендоскопия
риноскопия 150.00 лв.
риноскопия биопсия 200.00 лв.
риноскопия/чужди тела 250.00 лв.
риноскопия операция 300.00 лв.
гастроскопия 150.00 лв.
гастроскопия/биопсия 200.00 лв.
гастроскопия/чужди тела 250.00 лв.
гастроскопия/операция 300.00 лв.
колоноскопия 150.00 лв.
колоноскопия биопсия 200.00 лв.
колоноскопия операция 300.00 лв.
цистоскопия 150.00 лв.
цистоскопия биопсия 200.00 лв.
цистоскопия операция 300.00 лв.
уретроскопия 150.00 лв.
уретроскопия биопсия 200.00 лв.
уретроскопия операция 300.00 лв.
отоскопия 150.00 лв.
отпскопия биопсия 200.00 лв.
отоскопия операция 300.00 лв.
бронхоскопия 150.00 лв.
бронхоскопия биопсия 200.00 лв.
бронхоскопия чужди тела 250.00 лв.
бронхоскопия операция 300.00 лв.
артроскопия 250.00 лв.
диагн.брахицефален синдром/ендоскоп/ 150.00 лв.
ларингоскопия 50.00 лв.
гризачи и др.
преглед 10.00 лв.
пост.абокат 5.00 лв.
изписване на медикамент 2.00 лв.
венозна инфузия 10.00 лв.
преглед пореден 7.00 лв.
подкожно/мускулно инж 2.00 лв.
даване пер ос 5.00 лв.
венозно инж. 5.00 лв.
вземане кръв 10.00 лв.
изсл Енцефалитозоон 1.00 лв.
рязане нокти 6.00 лв.
рязане клюн 6.00 лв.
рязане пера 6.00 лв.
абсцес без анестезия 50.00 лв.
абсцес с анестезия 140.00 лв.
рязане зъби 10.00 лв.
рязане зъби с упойка 50.00 лв.
пром. слъзен канал 30.00 лв.
пром. слъзен канал с упойка 50.00 лв.
инхалац.анестезия 30.00 лв.
катетеризация 20.00 лв.
кастрция мъжки 50.00 лв.
кастация женски 80.00 лв.
пилене на кътници 40.00 лв.
екстирпация резец 60.00 лв.
естирпация двойка резци 100.00 лв.
екстирпация кътник 100.00 лв.
тумори 1 ниво 60.00 лв.
тумори 2 ниво 100.00 лв.
тумори 3 ниво 150.00 лв.
тумори 4 ниво 200.00 лв.
ентеро гастротомия 150.00 лв.
евтаназия заек 30.00 лв.
евтаназия м.свинче 20.00 лв.
евтаназия хамстер 15.00 лв.
други
Евтаназия до 5 кг 30.00 лв.
Евтаназия 5-15кг 35.00 лв.
Евтаназия 15-30кг 40.00 лв.
Евтаназия над 30 кг 45.00 лв.
Екарисаж до 5 кг 15.00 лв.
Екарисаж 5 - 15 кг 25.00 лв.
Екарисаж 15-30 кг 40.00 лв.
Екарисаж 30-45 кг 50.00 лв.
Екарисаж над 45 кг 65.00 лв.
мониторинг/реанимация
мониторинг продължаващ 20.00 лв.
грижи пациент с двиг.дефицит 20.00 лв.
грижи пациент без хиг.навици 20.00 лв.
грижи агресивен пациент 25.00 лв.
мониторинг респ. дистрес 30.00 лв.
мониторинг интокс. пациент 30.00 лв.
мониторинг пац. с ЧМТ 30.00 лв.
мониторинг епилепсия 25.00 лв.
мониторинг кардиологичен 30.00 лв.
реанимация критичен пациент 50.00 лв.

Посочените в този ценоразпис цени са за манипулации
и не включват лекарства и консумативи.

В нощните смени, между 20:00ч. и 08:00ч.
цените се завишават с 50%.

През празнични дни цените се завишават с 50%.

При работа със злонрави животни
цените се завишават с 50%.

Преди започване на всяка операция
се заплаща 50% от предполагаемата ѝ стойност.

Утвърдено с решение на НС на БВС от 12.06.2009г.
Изменено на 28.05.2011г.