ТТА – следоперативни грижи и възстановяване

Голям брой научни изследвания както в хуманната така и във ветеринарната
литература изтъкват важността от правилно насочените следоперативни
грижи и физикална терапия за по‐доброто и пълно функционално
възстановяване на паценти след оперативна намеса при скъсване на
предната кръстосана връзка на колянната става.

Изтеглете статията като PDF