Скъсване на предна кръстна връзка на колянната става при кучето

Скъсването на предната кръстна връзка е най-честата причина за куцота с тазов крайник при кучето. Това се определя от някои анатомични особености в колянната става, а именно големия наклон който формира ставната повърхност на подбедрицата спрямо надлъжната ос на последната. Като следствие, предната кръстна връзка е под постоянно натоварване при всяко стъпване, предотвратявайки плъзгане на ставната повърхност на бедрената кост по наклонената плскост на ставната повърхност на подбедрицата. Колкото по-голям е този наклон, толкова по-голяма е вероятноста връзката да не издържи на натоварването и да се скъса. Разбира се има и други фактори, които играят роля в развитието на този процес като например телесно тегло, активност на кучето, породна предразположеност и т.н..

Georgi Dobrev_dog_6-8Cruciate-photo

Какви са последствията от скъсване на връзката?

Самото скъсване на връзката е съпроводено с внезапна куцота, която обикновено за няколко дни намалява до различностепенна куцота. Последствията от скъсване на връзката са нестабилност в колянната става (поради плъзгането на ставната повърхност на бедрената кост по наклонената ставна повърхност на подбедрицата). Това клинично се демонстрира чрез няколко теста по време на ортопедичния предглед.

[youtube id=“DycYB48jo2U“]
[youtube id=“3gKzzZLWqiw“]

Няколко анатомични структури в колянната става се опитват да се противопоставят на тази нестабилност, а именно това са двата менискуса и ставната капсула. Това води до травма или скъсване най-често на вътрешния менискус, което е свързано с допълнителна болка и куцота. Ставната капсула, опитвайки се да неутрализира тази патологична нестабилност, вторично се удебелява и уплътнява, което води до намаляване на нормалната подвижност в коляното. Крайният резултат е развитие на артрит в колянната става, съпроводен с болка и нарушена функция на целия крайник.

 

Какви са възможностите за лечение?

Лечението може да бъде консервативно и хирургическо. Първото се постига чрез използване на медикаменти, които намаляват болката и потискат възпалителния процес, хранителни добавки, контрол на телесното тегло и физикална терапия. За съжаление медикаментите не биха могли да неутрализират патологичната нестабилност в колянната става, а контролират само последствията от нея.

Хирургическата терапия се препоръчва при почти всички случаи и се състои в стабилизиране на колянната става и лечение на съпътстващата травма на менискуса.

 

Какви са методите за хирургическо лечение и кой метод дава най-добри резултати?

Съществуват голям брой методи за хирургическо лечение на скъсана предна кръстна връзка. Най-общо те се разделят на две големи групи. При първата група методи пасивно се стабилизира колянната става чрез протезиране на врзъката. Като правило тези методи имат добри резултати при по-дребни по размер кучета, тъй като при по-едрите породи често не издържат на натоварването, като новоизградената връзка се разхлабва или скъсва.

Picture2IMGP5447.bmp

При другата група методи се цели промяна на геометрията в горната част на подбедрицата, което намалява наклона на последната и въпреки че кръстната връзка е скъсана, в момента на стъпване колянната става е стабилизирана. Тези методи имат много по-добри резултати особено при средни или едри по размер породи кучета. Те осигуряват по-бързо възстановяване и забавят развитието на артритния процес.

TPLO_1

Каква е разликата при различните геометрично-модифициращи хирургически техники?

Макар и по различен начин, всички тези методи неутрализират патологичната нестабилност в колянната става в момента на стъпване. Те дават приблизително еднакви крайни резултати, а причината в съществуването на тяхното разнообразие е факта, че съществува и огромно разнообразие от размери и породи кучета, които макар да са от един вид имат и големи анатомични различия (форма на горната част на подбедрицата, наклон на ставната повърхност на подбедрицата, замускуленост на крайника и т.н.).

В Обединена ветеринарна клиника извършваме три вида геометрично-модифициращи техники:

ТТА (Tibial tuberosity advancement), която обикновено е първи избор при кучета над 15 килограма, ако анатомията на крайника е подходяща.

9bfc89_06b04cd925e9e5ab800d5d692b420e06.jpg_srz_397_225_85_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srzGeorgi Dobrev_dog_8-8IMG_5945

TPLO (Tibial plateau leveling osteotomy) – е техника, която използваме при пациенти с по-голям наклон на ставната повърхност на подбедрицата.

TPLOTPLOTPLO1

CBLO (CORA based leveling osteotomy) – най-често при пациенти под 15 кг или при едри породи кучета още в период на растеж.

New PictureGranich_Kalinka_12-12

Какъв е възстановителния период след операция и как протича той?

Нормалния възстановителен период е около 2 месеца. Повечето кучета се възстановяват на около 90 процента, което е абсолютно достатъчно за нормално качество на живот на домашния ви любимец. На дължината на въстановителния период както и на процента на възстановяване обаче могат да влияят много фактори – съпътстваща травма на менискус, развит вече артритен процес, наднормено тегло, състояние на мускулатурата на крайника, системно заболявание и т.н. На всеки опериран пациент се назначава програма за слеоперативна физикална терапия, която можете да изтеглите от тук Някои пациенти на практика нямат нужда от нея, защото се възстановяват изключително бързо и използват пълноценно и безболезнено оперирания крайник няколко дни след оперативната интервенция.

 

Как се определя дали е засегнат менискус и как се лекува, ако е скъсан?

По време на оперативната намеса първо се прави малък отвор до колянната става (мини артротомия) през който се проверява дали е запазена целостта на менискуса. В около половината от случаите задната част на менискуса е скъсана или запретната напред между ставните повърхности. Лечението на скъсан менискус се състои в отстраняване на засегнатата задна част или на целия менискус.IMAG1062

Може ли кучето ми да бъде оперирано във възможно най-кратък срок след като му е поставена диагноза – скъсана предна кръстна връзка на колянната става?

Това дори се препоръчва, тъй като забавянето на лечението се отразява на възстановителния период и ефекивността от операцията. За тази цел ние разполагаме и подържаме всички размери импланти. Необходимо е животното да се намира в добро здравословно състояние и да няма бактериална инфекция някъде по тялото – възпалени уши, пиодермия, възпаление на дихателните пътища или стомашночревния тракт или други възможни източници на инфекция. Ако има такива, то следва те да бъдат първо лекувани. Този тип оперативни намеси са свързани с поставяне на импланти и са рискови на инфекции. Извършват се в стерилна хирургическа зала, като всички импланти, инструменти и консумативи се автоклавират.IMAG0930

DSC_1085 Всички използвани снимки са от клиничната практика на Обединена ветеринарна клиника.