Рингова фиксация по Илизаров

Ринговата костна фиксация е един от най-сложните оперативни методи за лечение на фрактури, корекция на костни деформации или извършване на костен транспорт при големи костни дефекти или необходимост от промяна в дължината на костта.

Мъжки Дратхар на 5 годишна възраст с огнестрелна фрагментирана фрактура на двете подраменни кости ни беше препратен за лечение след неуспешна стабилизация с пластина и винтове и наличие на инфекция накостта и меките тъкани.

osteomyel plate_osteomyel

Поради наличие на съвсем малко кост незасегната от инфекция (особено в горния фрагмент) използвахме рингов фиксатор, който ни позволи да се преборим с инфекцията и да получим костно зарастване 2,5 месеца по-късно.

post_2 ring_4 ring_5post_real_1