Ортопедични случаи от практиката ни

В Обединена Ветеринарна Клиника се извършва голямо разнообразие от ортопедични процедури. Ключът за добрата ортопедична практика се състои в огромния опит, който имаме благодарение на многото клинични случаи, които виждаме всеки ден. Клиниката е център за препратени ортопедични случаи не само от областта, но и за цяла България.

При нас се извършва диагностика на различни ортопедични заболявания като такива свързани с растежа и развитието на костно-ставния апарат (тазобедрена и лакътна дисплазия, остеохондроза, конгенитална луксация на колянното капаче и др.), дегенеративни ставни заболявания (скъсване на краниална кръстосана връзка, остеоартрит), остри травматични състояния като фрактури, луксации, лигаментни и сухожилни травми, онкологични състояния, засягащи двигателния апарат и много други.

DSC_1811

Осификация на флексорните сухожилия/несвързан или фрагментиран медиален епикондил все още не се смята за част от синдрома лакътна дисплазия, но е свързан скуцота.

DSC_2375

Остеохондродисплазия е находка при котки от порода Шотландска клепоуха и се характеризира с деформация на малките стави (киткова, петна и пръстни) и на опашните прешлени.

DSC_2488

Теносиновит на m.abductor policis longus среща най-често при едри породи кучета и води до твърд оток от вътрешната страна на китката и отвеждане на лапата навън.

Прилагаме различни видове методи за лечение на фрактури (остеосинтезиране), утвърдени като стандарти и използваме импланти с високо качество. Това ни дава възможност на избор за най-подходящия метод за фиксация на костните фрагменти при всеки конкретен случай и фрактура и намалява до минимум вероятността от следоперативни усложнения. Последните са пряко свързани не само с добрата техника на хирурга, но и с качеството на имплантите и възможността да се спазва стриктна стерилност при поставянето им.

DSC_2118 DSC_4336 DSC_2017 DSC_3793

Разновидности на вътрешна или външна фиксация са нашият избор при лечение на прости или сложни фрактури по крайниците

Извършваме рутинно сложни ортопедични операции като артродезиране (хирургично обездвижване на стави). Това се налага най-често при необратими травматични, дегенеративни или инфекциозни увреждания на стави в долната част на крайниците като киткова, петна и фалангеална става.

DSC_0755

Тарзометатарзална артродеза

DSC_2100

Панкарпална артродеза при артрит на китковата става

DSC_1544

Медиална панкарпална артродеза при котка с хронична киткова нестабилност

DSC_5107

Пантарзална артродеза при котка с липсващ ахилесов механизъм вследствие на травма

Предлагаме всички видове хирургически решения при луксация (изкълчване) на колянното капаче както при дребни, така и при едри породи кучета.

DSC_4418 - Copy DSC_4425 DSC_5121 DSC_5122
Деформация и последваща корективна остеотомия на долната част на бедрената кост при куче с латерална луксация на колянното капаче Корекция на хронична (IV степен) медиална луксация на пателата при куче, използвайки комбинирани методи (транспозиция на тибиалния гребен, трохлеопластика и фемуро-пателарен шев)

В клиниката прилагаме различни хирургически техники при скъсване на предната кръстосана връзка на колянната става. Този проблем се смята за една от най-честите причини за куцота с тазов крайник при кучето и води до възпалителен процес в коляното, ставна нестабилност, прогресиращ остеоартрит и трайно функционално увреждане на засегнатия крайник. В зависимост от размера на кучето използваме метод за протезиране на връзката (латерален шев), предно изместване на тибиалния гребен (TTA – Tibial Tuberosity Advancement) и модификация на метода (Modified TTA) и CORA-based modified tibial wedge osteotomy.

DSC_2075

Протезиране при скъсана предна кръстосана връзка, изграждайки латерален извънставен шев

DSC02743[1]

Предно изместване на тибиалния гребен (ТТА – техника)

DSC_4208

ТТА модификация

DSC_0950

Динамично снижаване на тибиалното плато при подрастващо куче със скъсана предна кръстосана връзка

За оперативно лечение на тазобедрена дисплазия при кучето извършваме всички хирургически техники. В зависимост от възрастта на пациента и вече настъпилите ставни изменения могат да се приложат две групи техники – такива, които се използват при млади животни и целят да се спре или забави увреждането на ставния хрущял и да се предпази функционалноста на ставата (пубична симфизиодеза, остеотомия на таза, дартропластика) и такива, които намират приложение при животни с напреднали ставни изменения, при които се цели да се неутрализира болката в засегната ставата (резекция на бедрената глава и шийка и тотално протезиране на тазобедрената става).

__212

Двуплетната остеотомия на таза

DSC_0388

Триплетна остеотомия на таза

DSC_4450

Тотално протезиране на тазобедрената става

За лечение на различните форми на лакътна дисплазия използваме както инвазивни методи (отстраняване или фиксиране на несвързан анконеален процесус, динамична остеотомия или остектомия на улната), така и артроскопско „почистване” при десициращ остеохондрит или хондромалация и короноидектомия.

DSC_1530

Фиксиране с винт на несвързан анконеален процесус и динамична проксимална улнотомия

DSC_2335

Динамична проксимална остектомия на улната при инконгруентност на лакътната става

DSC_1936

Динамична дистална остектомия на улната при инконгруентност на лакътната става

DSC_2332

Артроскопски отстранени части на фрагментиран медиален короноидален израстък на лакътната кост

Извършваме също така корекция на костни деформации, които могат да бъдат придобити по време на растежа на костта или след неправилно лечение на фрактура на костта. Костните деформации понякога са само козметичен дефект, но и могат сериозно да увредят ставите, в образуването на които участва засегнатата кост и да бъдат причина за нарушена функция и болка на засегнатия крайник.

DSC_2603 DSC_3047 DSC_2930 DSC_2933

Корекция на два чести типа костни деформации, наблюдаващи се при породи с къси крайници

За удължаване на костта извършваме метода на костен транспорт. Удължаването става поетапно, използвайки сложен външен фиксатор наречен рингов фиксатор или апарат на Илизаров, при който силно опънати игли фиксират фрагментите на костта към външна конструкция от рингове.

DSC_1467 DSC_5125 DSC_5123

При костния транспорт, пеостепенното ритмично раздалечаване на костните фрагменти води до „разтягане” на новоформираната костната тъкан, която по-късно се трансформира в зряла кост

Всички използвани снимки са от клиничната практика на Обединена Ветеринарна Клиника