Коремна ехография

Коремна ехография

DSC_5515

Ехографското или ултразвуковото изследване е един от методите за образна диагностика в медицината и при хората, и при животните.Като спомагателно средство, то служи при диагностиката на много заболявания във ветеринарната медицина.Преди всичко обаче трябва да знаем,че ехографията в повечето случаи НЕ ПОСТАВЯ ТОЧНИ ДИАГНОЗИ сама по себе си – тя ни помага при съставянето на списък с диференциални диагнози.Важен момент при самото изследване е добрата подготовка на животното, техниката, с която разполагаме и нивото на подготовка на изследващия.

В клиниката често идват пациенти, за които ехографията може да окаже решаващо значение при уточняване на определено заболяване.Обединена ветеринарна клиника разполага с модерна ехографска апаратура и постоянно усъвършенстващи се колеги в тази област.

Чрез коремния ултразвук може да се направи описание и оценка на органите, разположени в коремната кухина: техните размери, форма, локализация и структура, наличие на течност около и в тях, нехарактерни образувания и находки.В някои случаи (при заболявания на черния дроб, далака, дифузни промени в бъбреците), този метод е нискоспецифичен за диагностика, но в комбинация с анамнеза, клинични и параклинични изследвания, тестове и рентгенография, ехографията може да бъде незаменим помощник за лекуващия лекар.

На абдоминално ултразвуково изследване подлежат :

– пикочно-полова система(пикочен мехур, бъбреци, матка, яйчници, простата, тестиси);

MEINE_20110705150621_1516590 Hydronephrosis
_20130119123142_1235301Hyperplasia gl.prostattae

– храносмилателна система(стомах, черва, черен дроб, жлъчен мехур, панкреас);
_20130108210841_2239590 Invaginatio intestinorum
_20130108210841_2239200 Invaginatio intestinorum

– ендокринна система(щитовидни, паращитовидни и надбъбречни жлези);

_20121130073258_0758271 Gl.suprarenalis sin.
_20130225144741_0000002 Gl.suprarenalis sin.

– далак; големи кръвоносни съдове(v.cava, aorta, v.portae), по-малки (aa.renales, a.lienalis, v.pancreatoduodenale), а също и още по-малки, осигуряващи кръвоснабдяването на отделни органи(чернодробни,бъбречни, далачни артерии и вени);

_20130320092522_0935580 Neoplasma lienis

– по-големи отделни лимфни възли или групи от възли (илиачни, мезентериални)

* тумори, цисти и псевдоцисти