Контрастна компютърна томография, доказваща неопластично образувание на далак​

Пациент: ****
Вид : Куче
Порода : Бигъл
Пол: Мъжки
Възраст: 7г.
Собственик : ***
Дата на изследване : ***
Клинична история :  Хипорексия

Техника : CT нативно
CT  с интравенозно аплициране на контраст

Коментар:

         Наблюдава се  голяма овална маса в областта на далака с мекотъканна атенюация и хетерогенна структура. Масата е добре перфузирана , частично кавитирана, с добра васкуларна инвазия и частична минерализация.Наблюдават се мултифокални калцификати в паренхима на далака  и панкреаса. В кортекса на левия бъбрек се наблюдава единична овална циста с размери 7мм/6мм. В областта на гръбначния стълб се наблюдава леко степенна протрузия на  минерализиран дисков материал от междупрешленното пространсто на Т10-Т11.