Компютърно-томографска диагностика при множествени фрактури на черепа

Пациент :

Вид : котка

Порода : европейска късокосместа

Пол: женски

Възраст:

Собственик : Силвия Иванова

Дата на изследване :14.10.2017

 

 

Нативна компютърна томография

                                Клинична история : травма

 

Техника :

CBCT (  Cone Beam CT )  нативно

 

 

 

Коментар:

Наблюдава се фрактура на десния ретроартикуларен процесус и вентрорострална дислокация на десния долночелюстен кондиларен процесус.Фрактура на дясната птеригоидна кост и палатинус торус ; фрактура на дясната част от тялото на максилата и изместване на перпендикулярната на небцовата кост ламина . Сфеноидалния синус е облитерирал от флуидно атенюираща  материя . Наблюдава се назофаренгиална стеноза  и удебеление на назалните вентрални и етмоидални конхи. Дясната очна ябълка липсва ,а орбитата е изпълнена с газ и материя с мекотъканна контрастна интензивност.

                                                                                     

Д-р Светослав Пенчев