Изкуствено осеменяване. Oпределяне на подходящ момент , изготвяне на спермограма на кучета…… защо, кога, как?

sperm-and-egg

Определение и исторически аспекти

Едно от първите съобщения за успешното използване на изкуствено осеменяване при кучетата е от 1780 год. от италианския физиолог Lazzaro Spallanzani. Същият, изучавайки репродуктивните функции и нарушения при кучета, разработва нова актуална и до днес техника за заплождане при кучетата. Този метод е доразвит в Русия, чрез криоконсервацията на семенна течност от мъжки разплодници ( съхраняване чрез замразяване ).

Едва през последните десетилетия тази репродуктивна биотехнология се превръща в рутинна и широко прилагана процедура в размножителния мениджмънт на този животински вид. По принцип тя е най-широко застъпена при много редки или застрашени от изчезване видове.

Според Линд-Форсберс (2001,2005а), от всички изкуствени осеменявания при кучета от ветеринари  в Европа, около 50-55% са направени със свежа семенна течност събрана в клиниката, 10% с охладена и 35-40% със замразена семенна течност. Въпреки това, в Португалия например, използването на импортирана охладена  семенна течност е най-честият и предпочитан метод в сравнение с използването на замразена такава, каквато е практиката в повечето държави в Западна Европа.

Изкуственото осеменяване при котките все още  е рядкост , тъй като е съпроводено с трудности при приучаването и получаването на семенна течност от котараци.

Предимствата на изкуственото осеменяване, налагащи неговото използване, са в следните няколко направления:

● На първо място, това е елиминирането на затруднената или невъзможна копулация. Причините за нея могат да бъдат в следните няколко направления:

– Отказ от покриване;
– Липса на интерес или опит от страна на мъжкия (в глутниците младите и неопитни кучета се учат от по-
възрастните и опитни);
– Ортопедични проблеми при мъжки и женски животни ( костни,ставни,мускулни заболявания,последствия от недоимачни заболявания и др. );
– Липса на съразмерност ;
– Агресивни ( доминиращи) женски. Много често стопаните пускат мъжкия още по време на проеструса ( кървенето ) , което е една от основните причини за изграждане на неблагоприятни условни рефлекси.

Важно !!! Веднъж срещнати в неподходящ момент, животните трудно се адаптират в развъдната дейност.

● Изкуственото осеменяване е важно предпазно средство на полово-предаваните заболявания.  Тук се включват : херпес вирусна инфекция , инфекция предизвикана от Brucela canis. И двете заболявания се срещат, заради това нека да не забравяме, че бруцелозата е опасна  за човек.Самият факт , че мъжкото животно не влиза в контакт с женската, го предпазва. Докато при женската е възможно чрез семенната течност да бъде предадено заразното начало. За това като препоръка при животни, при които няма никаква репродуктивна  история, се препоръчва да се направи тест за бруцелоза. Изкуственото осеменяване е гаранция за бащинство.Дава възможност максимално да се използва репродуктивният потенциал на един мъжки разплодник ( с един еякулат мога да се осеменят няколко животни).

●  На трето  място е възможноста за разреждане и консервиране на семенна течност. Това се прави предимно с цел транспортиране на разстояние, което води до липса на стрес при пътуването и разходи свързани с транспорта. Създаването на ген-банка от ценни и редки породи с много добри качества става реалност. Криоконсервацията на семенна течност в България все още не е застъпена. Тепърва се правят опити в това отношение ,тъй като особено  ценните екземпляри са рядкост. Освен това съхранението чрез замразяване  съществено оскъпява услугата за нашите стандарти. Всяка една от тези манипулации намалява качествата на семенната течност.

Не на последно място, като предимство на изкуственото осеменяване е, че то се извършва след определяне на  подходящия момент, което гарантира най-добра заплодяемост при минимален брой осеменявания !

КОГА ? Определяне на подходящия момент за осеменяване

Определянето на подходящ момент за осеменяване при кучетата се осъществява чрез

⇒ Снемане на анамнеза и акушеро-гинекологичен преглед.
⇒ Ехографски преглед.
⇒ Изготвяне на цитовагинални намазки.
⇒ Измерване нивата на  вагинално съпротивление.
⇒ Определяне серумните концентрации на прогестерон.Смята се , че прогестеронът е златен стандарт за определяне на овулацията.
⇒ Последно време навлизат и различни бързи тестове на базата на нивата на прогестерона и лутеинизиращият хормон.

1460064_10202530482444427_1386252822_n

556870_10202530863853962_1236576007_n

Изготвяне на цитовагинална намазка.

Вагинален преглед.

10815857_886872621332569_335960746_n

dog_ai_5

Уред за измерване на вагиналното съпротивление при кучки

Изкуствено осеменяване

estrus pad4

Важно !!! Всеки един от тези методи не изключва другия. Желателно е те да бъдат използвани успоредно един с друг. Препоръчва се проследяването на цикъла да  започне от началните дни на разгонването, особено при  животни, за които няма история на  репродуктивният им статус.

Важно условие преди извършването на изкуствено осеменяване е да се прецени състоянието на мъжкия  разплодник с т.н. андрологично изследване. То включва преценка на общият здравен статус, полови органи и  преценка на семенна течност.

Спермограмата дава най-обективна информация за мъжкия разплодник. Включва контрол на следните показатели: количество, цвят, консистенция, подвижност, pН , наличие на чужди примеси , общ брой  сперматозоиди в 1 ml или в целият еякулат, морфологични и структурни особености на сперматозоидите, съотношение живи спрямо мъртви сперматозоиди, наличие на други клетъчни включения и т. н. Като цяло прегледа на мъжкото куче позволява преценка за  репродуктивното му състояние в момента. Препоръчва се посоченото по-горе изследване да се допълни и от тест за бруцелоза (Brucella canis – един от най-честите полово предавани причинители водещ до безплодие и репродуктивни нарушения, както при мъжки, така и при женски кучета ).

На базата на това изследване и фазата, в която се намира женксото животно , се плануват осеменяванията.  Най-често те са двукратни на интервал от 12-24 часа.

10836275_886872581332573_590247349_n

 

Комплект за изкуствено осеменяване на кучета

sperm-morph

Нарушения в морфологията на спрематозоиди

IMG_8385 maxresdefault
 

Получаване на семенна течност с помощта на изкуствена вагина за кучета

images

Тест за бруцелоза

Видове изкуствено осеменяване на кучето:

Съществуват няколко способа на изкуствено осеменяване – директно от куче на куче (с така наречената свежа семенна течност ), с прясно охладена и замразена сперма.

1.Осеменяване със свежа семенна течност.
Предимства – Евтино  и достъпно
Недостатъци – Необходим транспорт на животните, ограничено съхранение на семенната течност.

2.Осеменяване със замразена семенна течност.
Предимства – неограничено време за съхранение на семенната течност – поколение след смъртта на  разплодника, изграждане на банки за съхранение и каталог
Недостатъци  – скъпа технология, нужна е специална техника, оборудване, понякога оперативмно
вмешателство, по-малка заплодяемост

Поздрави : Д-р Киряков