За нас

Д-р Иван Кацарски


Д-р Лилия Михайлова


Д-р Михайлова e родена в град София 1977гДипломира се като ветеринарен лекар през 2002 година в Лесотехнически Университет.
Член е на Британската асоциация на ветеринарните лекари (RCVS). Има интереси в областта на кардиологията, образна диагностика и ендоскопия,респираторните заболявания, мекотъканна хирургия и гръдна хирургия, екзотични животни . Работи основно в България и Англия.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА д-р ЛИЛИЯ МИХАЙЛОВАд-р Светослав Христов


д-р Светослав Христов е роден на 30.04.1981г. в град Шумен.

Завършва Природоматематическа гимназия в град Разград през 1998г., а през 2005г се дипломира като Ветеринарен лекар в Тракийски университет, гр. Стара Загора.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА д-р ХРИСТОВд-р Георги Киряков


Д-р Георги Киряков е роден през 1988 година в град Варна. Завършва средното си образование в Природо-математическа гимназия „ Академик Методи Попов „ град Варна.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА д-р КИРЯКОВд-р Николай Александров Гормански


Роден в град Плевен.Завършва ветеринарна медицина през 1996 год. в Стара Загора.Във ветеринарната клиника работи от май 1999 год.
С интереси в областта на дерматологията и коремната ехография при дребните животни.
Обича семейството, приятелите и пролетта. Щастливо женен, с две прекрасни деца.д-р Михаил Тодоров


Д-р Михаил Тодоров е роден на 25.11.1982г. в град Стара Загора. Завършва средното си  образование в Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф.д-р Г.Павлов” гр.Добрич. През 2007г. завършва Лесотехническия университет гр.София – специалност „Ветеринарна медицина”. От 2008г. е част от екипа на ОВК  с професионална насоченост към областите на мекотъканната  хирургия, ортопедия и травматология, неврология , стоматологията, с интереси към екзотични животни и гризачи. Щастливо женен с три деца. В свободното си време обича да е сред природата със семейството си. Помага в различни дейности на Скаутския клуб „Владислав Варненчик” Варна. Член на Българска асоциация по ветеринарна ортопедия и травматология и Българската асоциация на ветеринарните лекари за дребни животни.

Научете повече за д-р Михаил Тодоровд-р Митко Митев 


Роден 1989 г. в град Варна. През 2014 г. завършва ветеринарна медицина в гр. Стара Загора. От 2014 г. Работи в Обединена Ветеринарна Клиника. Професионалните му интереси са насочени към неврология, компютърна томография, ядреномагнитен резонанс и ендоскопия.


д-р Светослав Пенчев


Роден в град Варна 1991 г.  Завършва ветеринарна медицина  в Тракийски униветситет Стара загора през 2015 г.  Работи в Обединена Ветеринарна Клиника от 2016 г. Има интереси към образна диагностика  и компютърна томография, вътрешни болести , мекотъканна хирургия и спешна медицина.
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА д-р ПЕНЧЕВд-р Анна МирчеваРодена в град София през 1991г. Завършва ветеринарна медицина в Тракийски университет
през 2016г. Започва работа в ОВК през 2017. Има интереси в областта на вътрешни болести,
анестезиология и спешна медицина, мекотъканна хирургия и екзотични животни.
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА д-р МИРЧЕВАд-р Пламенна Гавазова


Завършва ВИЗВМ Ст.Загора 1995г
Работи в ОВК от създаването на клиниката.Интереси в областа на реанимация,спешна
медицина,Д-р Гавазова се грижи за стационарните ни пациентид-р Радостина Първанова


Работи в ОВК от 2015г
Интереси в областа на реанимация,спешна медицина,вътрешни болестид-р Милен Милев


Роден във Бургас през 1990г., завършва Природоматематическа гимназия „акад. Никола Обрешков“ с профил биология. Завършва ветеринарна медицина в Тракийския университет през 2014, след което започва работа във ветеринарна клиника „Анимо“ – Бургас, и през 2018г. постъпва на работа в Обединена Ветеринарна Клиника – Варна. Занимава се с мекотъканна хирургия, офталмология, вътрешни болести и коремна ехография, и има интерес в дерматологията и екзотичните животни.Д-р Виктория Иванова


Родена в гр. Варна 1990 г. Дипломира се като ветеринарен лекар в Тракийски университет, гр. Стара Загора през 2015 г. и непосредствено след това става част от екипа на ОВК. Практическа насоченост има в областта на вътрешна медицина, хематология, образна диагностика (абдоминална ехография и ендоскопия) и има интереси в областта на кардиологията.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА д-р ВИКТОРИЯ ИВАНОВАд-р Теодора Илиева 


Родена е в гр. Каварна. Завършила ветеринарна медицина през 2019г. в
Лесотехнически университет гр. София. От втори курс успоредно с обучението си работи като стажант последователно в две клиники в столицата. През 2016г. учи един семестър във факултета по ветеринарна медицина в Università degli Studi di Sassari, Италия. Лятото на 2017г. провежда стаж в ОВК. Става член на екипа на клиниката през 2018г. Има по-задълбочен интерес в областта на кардиологията, ендокринологията и ехографията. Обича да се занимава и с диви и екзотични животни.Д-р Катрин Петрова


През 2019 г. се дипломира като ветеринарен лекар в Тракийски Университет, град Стара Загора. Същата година започва работа в Обединена Ветеринарна Клиника.
Има интерес в сферата на Вътрешни болести, с по-голям фокус върху хематология, кардиология и ендокринология. Останалата част от любимите специалности са Образна диагностика, Спешна медицина и грижи за критично болни пациенти.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА д-р КАТРИН ПЕТРОВА

д-р Тугай Рамаданов


д-р Соня Станева


Ветеринарен техник Веселина Георгиева


Работи в ОВК от създаването иВетеринарен техник Айсел Халилова


Работи в клиниката от 2008 г. Има повишени интереси в областта на анестезиологията и следоперативната реанимация при дреблните животни. През 2019 г. завършва успешно 12 месечна модулна програма в Германия към European School For Advanced Veterinary Studies и получава сертификат за ветеринарен техник-анестезиолог.Ветеринарен техник Валентина Вълчева
Ветеринарен техник Донка Ефтимона


Работи в ОВК от създаването иВетеринарен техник Илиян Георгиев


Работи в клиникта от 2009 г.Ветеринарен техник Мирела Атанасова


Работи в клиникта от 2016 г.Ветеринарен техник Стоян Господинов


Работи в клиникта от 2010 г.Ветеринарен техник Климентина Георгиева
Ветеринарен техник Мария Николова
Ветеринарен техник Ирина Стоянова
Зооинж.Катя Делчева


Продавач-консултант,рецепция
В клиниката работи от създаването иПавел Данаилов


Клиничен лаборант,продавач консултант,рецепция
В клиниката работи от 2004 г.Мария Томова


рецепцияВиктория Велкова


рецепция