д-р Светослав Христов

д-р Светослав Христов е роден на 30.04.1981г. в град Шумен.

Завършва Природоматематическа гимназия в град Разград през 1998г., а през 2005г се дипломира като Ветеринарен лекар в Тракийски университет, гр. Стара Загора.


През 2007 г. завършва 18 месечна специализация по хиругия на дребните животни в Катедрата по ветеринарна хирургия към Тракийски Университет и е сертифициран от Асоциацията на ветеринарните хирурзи в България като специалист в тази област.

Професионални интереси – ортопедия и травматология, неврохирургия и реконструктивна хирургия

Активно се обучава в Европа и САЩ и имплементира хирургически техники, които са световни стандартни в областта на колянната хирургия, корекция и удължаване на крайници, тазобедрено ендопротезиране и много други.

Сертифициран от водещи производители да извършва хирургически техники като тазобедрено ендопротезиране (Innoplant, Biomedtrix, Kyon), Patella groove replacement (Kyon), Proximal abducting ulnar osteotomy (Kyon) и други.

Инициатор за създаването на Българска Асоциация по Ветеринарна Ортопедия и Травматология, част от управителния съвет на Българска Асоциация на Ветеринарните Лекари за Дребни Животни и активно обучаващ в курсове за следдипломно обучение на ветеринарни лекари в България и Европа.

От 2017г. е част от обучаващите лекари на AOVET като глобална организация за следдипломно обучение на ветеринарни лекари в Европа, Северна и Южна Америка и Азия.