Д-р Катрин Петрова

През 2019 г. се дипломира като ветеринарен лекар в Тракийски Университет, град Стара Загора. Същата година започва работа в Обединена Ветеринарна Клиника.

 Има интерес в сферата на Вътрешни болести, с по-голям фокус върху хематология, кардиология и ендокринология.  Останалата част от любимите специалности са Образна диагностика, Спешна медицина и грижи за критично болни пациенти.

  • Април 2017г. участва в семинар на WSAVA – Gastroenterology (with feline focus)
  • Ноември 2018г. участва в семинар по Ветеринарна анестезиология
  • Юни 2019г. завършва курс Clinical Pathology I – Белград