д-р Георги Киряков

През 2013 година се дипломира , като ветеринарен лекар в Тракийски университет ,град Стара Загора. Същата година започва работа в Обединена ветеринарна клиника . Още от самото начало проявява интереси в сверата на акушерството,гинекологията и репродукцията при дребните животни. Други интереси има към образната диагностика и мекотъканна хирургия.

През 2013 година завършва курс по изкуствено осеменяване на кучета към Тракийски университет град Стара Загора.

През 2014 година посещава еднодневен семинар по Репродукция в град Стара Загора. Лектори на семинара са професор д-р Фонтбон и доцент Пламен Георгиев.

През 2014 година завършва едномесечна специализация по репродукция и репродуктивни нарушения при кучето и котката в Тракийски университет град Стара Загора.

През 2015 година посещава практичен семинар на тема „ Образна диагностика – Рентгенография на гръден кош ; Образна диагностика на корем при спешни и критични случаи“

На 14.05.2017 година Лектор на тема “ Определяне на подходящ момент за заплождане при кучето “ . Семинар организиран от Обединена Ветеринарна Клиника в Хотел Черно Море, гр. Варна .

На 7-9.07.2017 година Курс по „Репродукция и репродуктивни смущения при кучето и котката“ . Лектор на курса Д-р Мирослав Генов, Централна Ветеринарна Клиника, гр.София.

На 16.03.2018 година посещение на практичен семинар на тема “ Current trendts in the immunoprophylaxis of dogs and cats . Allergic skin deseases in dogs and cats , differential diagnosis and management . Endocrine disorders whit skin manifestation in dogs and cats “  Lecturers : Prof.MVDr.  Miroslav Svoboda  ; MVDr. Wuhib Ayele  ; Assoc. Prof. Chavdar Filipov

На 20.05.2018 година  Лектор на тема  “ Вагинална ( Естрална) хиперплазия при кучето . Същност , консервативни и оперативни методи на лечение “ . Семинар организиран от Обединена Ветеринарна Клиника в Хотел Черно Море , град Варна .

На 08-09.06.2018 година  посещение на двудневен конгрес по ендокринология и репродукция в Букурещ , Румъния. Лектори на конгреса : Dr. Dragos Scarlet ; Andrea Pasqueale Del Carro, DVM  ; Pros. Alexandru Diaconescu ;  Manuela Pascal, DVM, Rezident Ecvaa ;  Magdalena Kalwas-Sliwinska , DVM,PHD ;  Dr. Tuku Semina

На 01.12-02.12.2018 година град Варна , Двудневен интензивен , практически курс по ветеринарна ехография на дребни животни ( кучета и котки ) . Лектори и инструктори : Д-р Димитрис Фелемис ( Гърция ) , Д-р Лилия Михайлова ( България ) .