д-р Виктория Иванова

Родена в гр. Варна 1990 г. Дипломира се като ветеринарен лекар в Тракийски университет, гр. Стара Загора през 2015 г. и непосредствено след това става част от екипа на ОВК. Практическа насоченост има в областта на вътрешна медицина, хематология, образна диагностика (абдоминална ехография и ендоскопия) и има интереси в областта на кардиологията. Посещавала е различни семинари и уъркшопове. Ето някои от тях:
18/04 – 19/04/2016 – практически курс по ендоскопия /CPD Solutions/;
15/10/2016 – семинар по спешна медицина /WSAVA CE/;
Март 2017 – бронхоскопия, Букурещ, Румъния – Vet Endoscopy Training Center;
29-30.04/2017 – курс по основни принципи на ехокардиографията при котки и кучета;
18/10/2017 – уъркшоп по видеоотоскопия, Букурещ, Румъния /2nd EERVC/;
01-02/06/2019 – практически курс по абдоминална ехография на кучета и котки.