Двустранна сакроилиачна луксация

Макс е мъжка немска овчарка на 4 години и ни бе доведен след травма от кола в областта на таза. След извършване на рентгенография се установи монежествена фрактура на таза и двустранна сакроилиачна луксация. Поради естеството на счупване и сакроилиачната сепарация, двете половини на таза се превръщат в т.нар. свободно плаващи (free floating) фрагменти и не позволяват поемане на тежеста на тялото нито с един от двата задни крайника. След стабилизиране на таза към кръстцовата кост, Макси вече се изправя и успява да се движи сам, въпреки че го очаква дълго възстановяване и следоперативни грижи.

silsil_1

Женска котка на две годишна възраст, паднала от шест етажа с множествена фрактура на таза и сакрума. Таза е стабилизиран с два кортикални винта към кръстцовата кост

cat hip_cat