ВетНавигатор

Вет Навигатор е софтуер отговарящ на изискванията на наредба Н-18/13.12.2006 г. и е включен в Списъка на софтуерите по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС