Бременност и физиология на раждането. Спешни състояния, свързани с протичане на родилния процес при кучето и котката.

puppy_dogs_5Бременност

За начало на бременността се счита денят, през който е осъществено оплождането, а за неин край  раждането. В практиката стопаните най-често използват денят на последното покриване, или изкуствено осеменяване за начална дата. Продължителността на бременността зависи от много голям на брой фактори, не само видови и породни. При кучето бременността трае средно 62 дни ( колебания 58-65 дена ), при котката 63 дни ( колебания 56-65 дена). За да бъде точно определена началната дата е нужно да се знае кога е  LH-пика, кога е настъпила овулацията или кога е първият ден от диеструса. Всички тези данни могат да бъдат установени чрез цитовагинални изследвания, определяне на вагиналното съпротивление, измерване на серумните нива на прогестерон (за подробна информация виж. Определяне на подходящ момент за осеменяване на кучки ).uterus-puppiesРедно е  около 25-30 ден след изкуственото осеменяване или коитуса, да се извърши изследване, което да потвърди или отхвърли съществуването на бременност. През този период по-точно може да се определи броя на  фетусите.  Все още не е настъпила осификацията на плодовете и благодарение на малките им размери при ултразвуковото изследване не се получава припокриване на образите. Желателно е  преди раждането, на 50-55 ден да бъде направен още един преглед, както на родилката така и на плодовете с цел да бъде определен виталитета им (честотата на сърдечната им дейност), а също така  и тяхната големина. Между 35-40 ден започва осификацията на фетусите, което позволява с успех да се извърши и рентгенография като  диагностичен метод. Голяма част от собствениците пропускат тези моменти, а те са изключително
важни както за проследяването на състоянието на плодовете, така и за плануване на своевременна и най-подходяща акушерска помощ.  Занижената честота на сърдечната дейност на плодовете е една от  първите индикации, за необходимостта от извършване на спешна акушерска намеса (цезарово сечение ).

Ехографско изследване, на 25-28 ден от последната скачка.
[youtube id=“e0WFZexmlPo“]

Физиология на родилния процес при кучето и котката.


rvceKmi

Протичането на родилния процес, при кучето и котката е един от най-важните моменти на размножаването и развъждането. От своя гледна точка раждането се разделя на три периода:
– Подготвителен период ( или така наречен предродилен );
– Същинско раждане (изгонване на плодовете );
– Следродилен период.

 Подготвителен период. Няколко дни преди започване на същинското раждане, животните са неспокойни, дишат учестено, започват да си  правят гнездо, намаляват храната и водата, може да се наблюдава  повръщане, липса на интерес към своите стопани, поява на млечна секреция и отпускане на млечната  жлеза.Вулвата е хиперемирана и леко набъбнала, а самите животни я ближат постоянно.Най-характерният признак през този период който може да бъде  доказателство, за подготовка на родилката е резкият спад на  вътрешната телесна температура. Нормално температурата при кучета и котки е в диапазона 38-39 градуса, а при дребни породи кучета до 39.3 градуса. Непосредствено преди започване на раждането ( 12-24h),  се наблюдава спад на температурата с около 1 градус ( 36.5-37.5 градуса ). Преди започване  на същинското  раждане температурата от субнормална, влиза в рамките на нормалните стойности. При котките за разлика от кучетата тези характерни белези на раждането, не са толкова застъпени. От изложеното до тук, като първи съвет е да си закупите точен термометър, за да може правилно да се проследява температурната крива в 12 часови интервали. Желателно е следенето на температурата да започне от 55 ден  от скачката.

 Същинско раждане ( Partus ).  Този период е свързан с отваряне на цервикса, наличие на маточни контракции, отделяне на плодовете и плацентата. От своя страна  той се дели на няколко фази:

– Фаза на отваряне на цервикса. Продължителността й  е от 12 до 24 часа !!!!

– Фаза на маточните контракции. Ако всичко е нормално след появата на маточни контракции до 4 часа след това трябва да е настъпило раждане!!!! До голяма степен продължителността зависи и от броят на плодовете.

[youtube id=“Rb149z-VekU“]

Важно!!!! Не отнемайте малките от майката, нека тя да ги оближе и да прегризе пъпната връв. По този начин тя ги подсушава, стимулира дишането им и естествено ги разпознава като свои. Този етап от родилния процес, условно-рефлекторно влияе много добре и на майката, стимулирайки млечната секреция и субинволуцията на матката.Желателно е пъпчетата да бъдат завързани с хирургични конци и туширани .

– Фаза на отделяне на плацентата. При кучката и котката като правило, последъкът се отделя заедно с плода.За задържане на плацентата се приема,  когато същата не е отделена до 30 минути след раждането на малкото. !!!  Желателно е този процес да се следи добре, тъй като много често се отделят по няколко плаценти наведнъж, биват изяждани от майката или излизат на няколко отделни части. Смята се,  че изяждането на плацентата е привичка запазена от дивия начин на живот, с цел да се заличат всички следи.Сама по-себе си тя няма никаква хранителна стойност за нея. Нормално е след като кучката изяде всичките плаценти на малките, особено ако броят им е голям, да развие признаци на стомашно чревен дискомфорт. Той може да бъде коригиран за няколко дни с правилната диета. Доста са противоречиви съвременните автори в това , дали да бъде позволено на кучето да изяде всички плаценти. Факт е обаче , че задъжането на плацентата води до сериозни последствия на майката.

Следродилен период ( Puerperium ).  С отделянето на плацентата завършва и самото раждане. Напъните спират, но при някой отделни животни могат да продължат още, тъй като самата матката все още е с повишен тонус. В рамките на около 20 дни  продължават да се наблюдават изтечения от вулвата, който променят цвета, консистенцията и количеството си. През този период настъпва така наречената инволуция на половите органи. Ако този период продължава повече от 30-40 дни е редно кучето да бъде прегледано от специалист.

10744860_867983536554811_802296033_n 10751775_867983543221477_1357489592_n

Важно !!!! Всичко написано до тук не е константно ! Нека да не забравяме , че говорим за живи организми и винаги съществуват изключения. Възможно е при отделни индивиди, родилният процес да протича атипично.

[youtube id=“hEH5Pg7ly9s“]

 Спешни състояния, свързани с протичането на родилния процес.

DogDoctor-204x300В условията на практиката е изключително важно, собствениците на животни да преценят най-точно, кога и в какви ситуации да бъде потърсена спешна ветеринарно медицинска помощ. Такава помощ би била нужна при следните обстоятелства :

Когато минат повече от 12-24 часа след спада на телесната температура и не настъпва раждане.

  Покачване след спад  на температурата ( 39.2 градуса ) 12 -24 часа без да има признаци на започващо раждане.

  Когато минат повече от 4 часа след настъпването на маточните контракции, без наличие на родено куче или коте.

  Когато минат повече от 30 минути, след интензивни маточни контракции.

  Когато интервала между отделно родените , е по-голям от 2 часа.

  При продължителност на бременността повече от 72 дни от първото чифтосване, повече от 59-60 дни от цитологично доказания диеструс, повече от 66 дни от LH пика.

  Когато от външния полов орган се подават части от плод или плацента които престояват продължително време, без наличие на контракции от страна на родилката.

  При наличие на други системни заболявания, коис то не са свързани пряко с родилния процес.

  Наличие на обилно количество кървави изтечения преди начало на раждането или по време на самия родилен процес.

Какви могат да бъдат причините, довели до тези спешни състояния ???

avatar_117313 (1)

Причини от страна на плодовете:

– Неправилно представяне,позиция  и разположение на плодовете в родилните пътища;
–  Фетална смърт;


Родени няколко живи кученца. При ехографски и рентгенологичен  преглед един мъртъв плод. На пациента бе оказана медикаментозна помощ.

– Много големи плодове, т.н абсолютно голям плод;
– Различни аномалии на плодовете ( мумификация, мацерация,уродства и др.);Котка на 9-12 месеца, заплодена на първи еструс. Ражда едно живо, след което от външният полов отвор се подават два тазови крайника който стоят много време.  Неправилно представяне и лежане, и абсолютно голям плод. Раждането бе невъзможно, тъй като главичката не можеше да премине през тазовата кухина. Бе  предприето цезарово сечение в комбинация с фетотомия и отстраняване на матката.

Причини от страна на майката.

– Слаби или тотална липса на маточни контракции ( Атония на матката,която от своя страна може да бъде първична и вторична);


Започване на родилният процес с липса на маточни контракции.

– Възпалителни процеси на матката, съпътстващи бременността;
– Гестационен диабет;
– Структурни аномалии на таза , свързани с стари фрактури, недоимъчни заболявания и др. ( т.н ювенилен таз );
– Аномалии на мекият родилен път;
– Недостатъчно отваряне на маточната шийка;
– Руптура или торзио на матката;
– Кисти, сраствания на матката свързани с други предходни заболявания;

Предразполагащи фактори за трудно раждане.

– Възраст ( Предимно млади животни, който раждат за първи път );
– Порода ( предимно брахицефалните породи и така наречените породи тип играчки );
– Многоплодна бременност, особено при първескини;
– Предходни трудни раждания;
– Неправилен начин на отглеждане,хранене и др;
– Стресови състояния;

Ценни съвети

Заплождане на женски животни, в добро здравословно състояние, без наличие на всякакъв тип заболявания. Заплождане не по-рано от 2 разгонване. Да бъде спазвана съразмерност  между мъжки и женски индивиди, желателно разплодникът  да е опитен, да е ставал баща до сега или да му е правена спермограма. Да не бъдат заполождани животни който имат някакъв тип роднинска връзка. Проследяване на половият цикъл при женски животни, с цел определяне на подходящ момент за покриване или изкуствено осеменяване. Преди заплождане на мъжкото и женското животно, да бъде направен тест за бруцелоза (най-често предаваната полова инфекция ). Потвърждение на бременността на 25-30 ден , с последващ преглед на 50-55 ден. Желателно е между ражданията да се пропуска един цикъл, особено ако е имало затруднения, многоплодна бременност, цезарово сечение и други. Женски животни да се използват за разплод до около 8-та година, мъжки на базата на преценка на семенна течност. При естествено или най-вече при изкуствено осеменяване, да се спазва хигиената на половият процес. Храненето на бременни  кучета да става с храна съобразена според техните нужди. Започване даването на изцяло храна за  бременни животни около 7-8 гестационnа седмица. Желателно е спазването на дажба съобразена  според производителя на самата храна. Даването на каквито и да е добавки , без мнение на  специалист е грешка. И не на последно място, голяма част от препаратитe за лечение и профилактика не са показани през този период.

Поздрави : Д-р Киряков